ELEKTROIZOLACIONA PODNA OBLOGA (tepih)

 

ELEKTROIZOLACIONE PODNE OBLOGE poseban su segment u našoj tvrtci pošto predstavljaju jedne od najboljih i u svakom pogledu najsigurnije proizvode na Europskom i Hrvatskom tržištu.

Elektroizolacione podne obloge atestirane su u mjerodavnoj ustanovi, a služe za oblaganje podova u prostorima gdje je prisutan veliki napon ( električne centrale, trafostanice, i drugi prostori sa velikim kapacitetom strojeva i elektro motora ).

 

Tip AG 57

  • radni napon: 20.000 V
  • napon probijanja: 50.000 V

 

Tip AG 56

  • radni napon: 12.000 V
  • napon probijanja: 30.000 V

Atestirano na Institutu za Elektroprivredu i Energetiku

   
design by: kRESCHO